Back to All Events

Chuang, Yi Jou / Včerejší procházka (A walk from yesterday)


 

7. ledna 2010 od 19:00 - 31. ledna 2010 · Srdečně vás zveme na vernisáž výstavy mladé umělkyně z Taiwanu ve čtvrtek 7. ledna od 19 hodin. Soubor jejích obrazů vypráví o krajině, která jí zůstala v mysli, aniž by byla vyprávěním o rodném Taiwanu nebo o ročním pobytu v Česku. Je krajinou z jejího hlubokého „Já“. Díla Yi Jou překračují státní hranice, aby se stala abstraktními obrazy; jejími dojmy z míst na kterých byla, pohledy kterými se dívala, příběhy které se jí staly.

 

Yi Jou Chuang přijela z Taiwanu do Čech v únoru minulého roku. Pochopit diametrálně odlišnou kulturu a jazyk pro ni bylo zpočátku obtížné. Snažila se proto využít svých pocitů, aby věcem které se kolem ní děly lépe porozuměla. Do svého “životního souboru” shromažďovala během roku stále více dojmů a na konci svého ročního pobytu v České republice se rozhodla tolik rozdílný rok svého života umělecky zaznamenat. Ve svých malbách vytvořila kostky nebo kruhy, tvarově podobné truhle s pokladem jakou v dětství měla. Balí tím své vzpomínky do jakýchsi balíčků. Ty však nejsou pouze dojmy, které nasbírala v české nebo evropské krajině.

Jak sama Yi Jou říká: “Vzpomínky nelze analyzovat a lokálně vydělovat, všechny jsou dohromady pomíchány v mém mozku - životní dojmy, mé příběhy, místa která jsem prošla. Mé příběhy, pohledy a vzpomínky překračují státní hranice, aby se staly abstraktními obrazy. Ty nejsou vyprávěním o mém rodném Taiwanu ani o Evropě a nejsou krajinami z normálního světa tam venku, jsou to krajiny z mého hlubokého já. Toto je subjekt, kterým chci k lidem promlouvat.“

A walk from yesterday

A walk from the yesterday is talking about the landscape from my mind. I want to use a different way to describe the landscape which I saw or I remembered. I noticed that every time I use the photos or pictures to be the reference, I can not only see the thing on the picture, but I through the pictures to find the image from myself. I call the image “impression”. All the “impression” is from the place I have been, the view I have seen, the story I have happened. It is totally form myself, It reflects my life, my thinking and my deep inside-eyes

I came to Czech at 2009 February. It is so hard at beginning because of different language and cultural. I must to try to use my feeling to understand all the thing happened around me. I collated more and more “impression” in the file of my life. In the end, I try to record this year which is such different in my life. I make the cubes or the circles in my paintings, just like the Treasure Box that I had in my childhood. I want to package my memories, or through the holes to see my memories. But I found out I can not only selected the “impression” which come from Czech or Europe. The memories should not be cut and analyzed easily and clearly. It has already be mixed in my brain. All the impression should come from my life, my stories, the place I have passed. I internalized all the stories, views, memories to be an abstract image. It is not talking about my home county-Taiwan, either not about Europe. It is not a landscape from the normal world from outside, but it is the landscape from my deep mind. That is the subject I want to talk to everybody.

I hope every body can find their own story when they see my paintings. Maybe it is not the story which has happened on me but also happened on him/her. Try to find their way to understand the art works. I always have a feeling that the contemporary art during this day which had too may theories. And the theory sometimes is too hard to catch even for the people who learn the art, the theory made the people feel the art is far away and hard to understand. There is a very deep gap between the people and the Arts. The theory is important that to push us keep going, but I still hope my art can give the free to the Audiences They don’t need to understand the knowledge about art, or any background about art. They can use only the imagination to read the painting. There has no answer, also there has no hard vocabulary to read, and even I have no high technology to proud. I just want to share my stories, and I wish some of people will be reminded their stories as well.

The world it not wonderful, and the environment is very dark .there is a lot of art work want to discuss the bad world now, but I think it let people more and more unhappy. In my opinions, the most important is how we live. It is not all the people could be the Revolutionaries. So it is better to change your mind, if people can see the world in different way, maybe the world would be better in the mind. I wish my painting could give the people a clean space in their soul: the world is not beauty, but we can make our story beauty.

Chuang,yijou 12.2009.