Back to All Events

Jiří Jaromír Kubát / HORIZONTÁLNÍ OBJEKT


 Srdečně Vás zveme na výstavu amabláží, kterou u nás můžete navštívit ve dnech 7. 7. - 8. 8. 2010. Jiří Jaromír Kubát vytvořil své první asambláže v 70. letech a v Cafe Decada vystaví výbor z díla v rámci cyklu UMĚLCI MEZI NÁMI, jehož úkolem je prezentovat tvorbu lidí, kteří nevystudovali umělecké školy, nezabývají se uměním na profesionální úrovni, přesto celý život tvoří. Pracovní postup Jiřího Jaromíra Kubáta lze charakterizovat jako asambláž, což je v umění technika uplatňující v trojrozměrném díle montážní princip. Vyvinula se z plošné koláže tím, že do obrazu začlenila trojrozměrné předměty. Montáží jsou integrovány do celku nejrozličnější materiály, nalezené i vytvořené objekty, technicky jsou spojovány svářením, montováním, sesazováním, lepením, šroubováním, sbíjením apod. Obraz se narozdíl od koláže prostorově rozvinul, ale stále ještě zůstává připoután k ploše a zachovává si reliéfní povahu. Postup montáže použil mimo jiné kubismus, surrealismus, ddaismus, konstruktivismus a další umělecké proudy druhé poloviny 20. století. K prostorovému uvolnění dochází až na technikou akumulace, což je metoda, kterou J. J. Kubát ve své tvorbě rovněž využívá. Akumulace znamená soustředění stejných nebo rozličných předmětů běžné potřeby a jejich uspořádání do reliéfů uzavřených do schránky zvýrazňující jejich novou estetickou funkci. Techniku akumulace používali často sochaři nového realismu, např. Arman, Tinguerly, Cesar, J. Chamberlain. Jiří Jaromír Kubát oba postupy případ od případu kombinuje.