Back to All Events

Aleš Novák / SMUTNÁ KRAJINA (?)


 Srdečně zveme na výstavu kreseb Aleše Nováka v Cafe Galerii Decada.Téma krajiny je Alešovi Novákovi velmi blízké. Své dětství strávil na samotě u lesa, což jej velice ovlivnilo. Výstavu nazval SMUTNÁ KRAJINA (?) - s otazníkem, neboť na někoho mohou tyto uhlové černobílé kresby působit smutným dojmem. “Otázkou ale je, zda jsou opravdu smutné. Pro mě jsou melancholické, zasněné i "smutné". Myslím totiž, že existují dva druhy smutk...ů. První přináší beznaděj. V tom druhém se rodí naděje, která přichází potichu, nevtíravě, ale zato opravdově. V této souvislosti se nemůžu nezmínit, že pro mě osobně se touto nadějí stal Ten, kterého právě v přírodě často vnímám nejsilněji, i když ho nevidím očima. Ve svých kresbách vnímám jakousi dvojí polohu. Jednak již zmíněný, chcete-li, "smutek" a na druhé straně onu reálnou naději. Asi nejlépe to vyjadřuje věta, kterou Ježíš Kristus řekl svým učedníkům: "Na světě budete mít soužení, ale vzchopte se, neboť já jsem přemohl svět".Zobrazit více